Електронне фахове наукове  видання "Кібербезпека: освіта, наука, техніка" є рецензованим технічним часописом, присвяченим проблемам використання інформаційної та кібернетичної безпеки та інформаційних технологій. 
Засновник:  Київський університет імені Бориса Грінченка

Журнал включено до переліку електронних наукових фахових видань (Категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних  наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019, № 975

Реєстр наукових фахових видань України

Рік заснування:  2018

ISSN: 2663-4023

https://doi.org/10.28925/2663-4023

Тематика: системи захисту інформації, інформаційна безпека держави, інформаційні технології 

Галузь науки: технічні науки.
Періодичність: 4 рази на рік.   

м. Київ, вул. Тимошенка, 13б, каб. 518

+38 (044) 461-02-34

Crossref Member Badge Index Copernicus Research Bib Google Scholar BASE