Редакційний штат

 


Почесний головний редактор
БУРЯЧОК Володимир, доктор технічних наук, професор
Scopus ID 6507458643
Web
of Science ResearcherID M-6122-2019
OrcID: 0000-0002-4055-1494

Головний редактор

 

СКЛАДАННИЙ Павло

кандидат технічних наук, доцент
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-7775-6039
Scopus ID: 57204922790
Web of Science ResearcherID: 
L-9491-2018

 

Відповідальний секретар

 

КИРИЧОК Роман

доктор філософії
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-9919-9691
Scopus ID: 57478591600
Web of Science ResearcherID: 

 

Члени редакційної колегії

 

АЛЕКСАНДЕР Марек

доктор технічних наук, професор
Вища державна технічна школа у Новому Сончі (Польща) 
OrcID: 0000-0003-2619-1063
Scopus ID: 6507823059
Web of Science ResearcherID: AAG-3667-2020

 

АРІПОВ Мірсаід

доктор технічних наук, професор
Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека (Узбекистан)
OrcID: 0000-0001-5207-8852
Scopus ID: 8880099100
Web of Science ResearcherID: AAZ-8378-2020

 

БАРАННІК Володимир

доктор технічних наук, професор
Харківський національний університет радіоелектроніки (Україна) 
OrcID: 0000-0002-2848-4524
Scopus ID: 27867503300
Web of Science ResearcherID: V-4024-2017

 

БРЖЕВСЬКА Зореслава

доктор філософії
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-7029-9525
Scopus ID: 57216522336
Web of Science ResearcherID:  

 

БУШМА Олександр

доктор технічних наук, професор
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-1604-6129
Scopus ID: 6602349022
Web of Science ResearcherID: AAG-6109-2019

 

ГНАТЮК Сергій

доктор технічних наук, професор
Національний авіаційний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0003-4992-0564
Scopus ID: 36184129600
Web of Science ResearcherID: N-8708-2018

 

ГРИЩУК Руслан

доктор технічних наук, професор
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9985-8477
Scopus ID: 57192962493
Web of Science ResearcherID: H-5679-2018

 

 

ГУЛАК Геннадій

доктор технічних наук, доцент
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9131-9233
Scopus ID: 57226691404
Web of Science ResearcherID: 

 

ЖИЛЬЦОВ Олексій

кандидат педагогічних наук, професор
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-7253-5990
Scopus ID: 57218571180
Web of Science ResearcherID:

 

ЖУРАКОВСЬКИЙ Богдан

доктор технічних наук, професор
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет» ім. Ігоря Сікорського
(Україна)
OrcID:  0000-0003-3990-5205 
Scopus ID: 57211289386
Web of Science ResearcherID: 

 

КАЗАКОВА Надія

доктор технічних наук, професор
Одеський державний екологічний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0003-3968-4094 
Scopus ID: 57198382610
Web of Science ResearcherID: X-5671-2019

 

КАЗМІРЧУК Світлана

доктор технічних наук, професор
Національний авіаційний університет (Україна) 
OrcID: 0000-0001-6083-251X
Scopus ID: 57103601200
Web of Science ResearcherID: G-1340-2016

 

КАРПІНСЬКИЙ Микола

доктор технічних наук, професор
Університет у Бєльсько-Бялій (Польща) 
OrcID: 0000-0002-8846-332X
Scopus ID: 57202467671
Web of Science ResearcherID: R-4116-2017

 

КОРШУН Наталія

доктор технічних наук, професор
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-2908-970X
Scopus ID: 57226699554
Web of Science ResearcherID: ABF-3659-2020

 

ЛАХНО Валерій

доктор технічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування (Україна) 
OrcID: 0000-0001-9695-4543
Scopus ID: 57162971300
Web of Science ResearcherID: H-7021-2016

 

ЛИТВИН Оксана

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-5118-1003
Scopus ID: 57211132814
Web of Science ResearcherID: AAF-9050-2019

 

МАРҐАРОВ Геворг

кандидат технічних наук, професор
Державний інженерний університет Вірменії (Вірменія)
OrcID: 0000-0001-5280-3743
Scopus ID: 35092875000
Web of Science ResearcherID: U-5933-2019

 

МОРЗЕ Наталія

доктор педагогічних наук, професор 
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0003-3477-9254
Scopus ID: 56436661900
Web of Science ResearcherID: R-1665-2018

 

МЬОН Сонг Хван

PhD, професор
Університет Інга (Республіка Корея)
OrcID: 0000-0002-6730-2770
Scopus ID: 6507597689
Web of Science ResearcherID: AAG-4919-2020

 

НАЗАРКЕВИЧ Марія

доктор технічних наук, професор
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 
OrcID: 0000-0002-6528-9867
Scopus ID: 26868037300
Web of Science ResearcherID: R-2759-2017

 

ОПІРСЬКИЙ Іван

доктор технічних наук, професор
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
OrcID: 0000-0002-8461-8996
Scopus ID: 57196084435
Web of Science ResearcherID: AAW-5667-2020

 

ПЛАТОНЕНКО Артем

кандидат технічних наук, доцент
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-2962-5667
Scopus ID: 57216485441
Web of Science ResearcherID: 

 

ПРОШКІН Володимир

доктор педагогічних наук, професор
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) /
OrcID: 0000-0002-9785-0612
Scopus ID: 6602644140
Web of Science ResearcherID: AAK-2139-2020

 

РАДІВІЛОВА Тамара

доктор технічних наук, професор
Харківський національний університет радіоелектроніки (Україна)
OrcID: 0000-0001-5975-0269
Scopus ID: 24484091300
Web of Science ResearcherID: V-9426-2017

 

СЄЙЛОВА Нургуль

PhD, доцент
Казахський національний технічний університет ім. К. І. Сатпаєва (Республіка Казахстан) 
OrcID: 0000-0003-3827-179X
Scopus ID: 57200070158
Web of Science ResearcherID: W-4741-2018

 

СМІРНОВ Олексій

доктор технічних наук, професор
Центральноукраїнський національний технічний університет (Україна) 
OrcID:0000-0001-9543-874X
Scopus ID: 57208667815
Web of Science ResearcherID: H-1289-2019

 

СОКОЛОВ Володимир

кандидат технічних наук, доцент
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-9349-7946
Scopus ID: 57208521755
Web of Science ResearcherID: O-2333-2017

 

ТЕРЕЙКОВСКИЙ Ігор

доктор технічних наук, доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет» ім. Ігоря Сікорського
(Україна)
OrcID: 0000-0003-4621-9668
Scopus ID: 57195940293
Web of Science ResearcherID: A-6398-2018

 

 

ТОЛЮПА Сергій

доктор технічних наук, професор
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна) 
OrcID: 0000-0002-1919-9174
Scopus ID: 57201779357
Web of Science ResearcherID:

 

УСТИМЕНКО Василь

доктор фізико-математичних наук, професор
Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща)
OrcID: 0000-0002-2138-2357
Scopus ID: 16647651500
Web of Science ResearcherID:

 

ХУ Женгбінг

PhD, професор
Класичний університет центрального Китаю (Китайська Народна Республіка)
OrcID: 0000-0002-6140-3351
Scopus ID: 57192921573
Web of Science ResearcherID: