Періодичність публікації

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Електронне наукове видання " Кібербезпека: освіта, наука, техніка " виходить 4 рази на рік.

№ випуску

Орієнтовна дата публікації випуску

              1

останній четвер вересня

              2

останній четвер грудня

              3

останній четвер березня

              4

останній четвер червня


Формування випусків: Прийом статей відбувається постійно. До друку приймаються матеріали, що успішно пройшли етап рецензування та отримали схвальний відгук експертів. 

Кожен випуск затверджується вченою радою Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.
Всі  файли архівуються та зберігаються в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна.